Bedrijf

Bordspel voor een bedrijf

bedrijf

U kunt een bordspel heel goed inzetten om een doel  van uw afdeling of bedrijf na te streven. Wanneer u bijvoorbeeld de kernwaarden van uw bedrijf onder de voortdurende aandacht van uw personeel wilt brengen, kunt u deze waarden goed in een spel tot uitdrukking laten komen.

Ook kunt u een bordspel gebruiken voor het trainen van competenties van uw medewerkers, de evaluatie van uw team activiteiten, of het begeleiden van cliënten.

Voor aantallen tot zo’n 20 stuks biedt Bordspelkado deze mogelijkheid.
Gaat het om grotere aantallen dan kan Bordspelkado het ontwerp verzorgen, en een collega bedrijf kan dan de spellen produceren.

Neemt u contact op per mail of telefoon; zie de pagina contact.

Bordspelkado maakte voor de volgende bedrijven een eigen spel, en de toepassingen ziet u beschreven staan.

 • Multinational Monsanto  

Heeft het spel gebruikt om tijdens een Europees Symposium van het management, leidinggevende competenties rond Development, Leadership en Engagement te trainen voor 150 medewerkers op 25 spelborden!

 • Kredietbank Leeuwarden

Heeft een Budgetspel laten ontwikkelen om Cliënten te leren omgaan met hun inkomsten en uitgaven

 • Discus Amsterdam

Heeft een bordspel laten maken om begeleidingsstijlen te laten matchen met de hulpverlener in de rol van persoonlijk begeleider van cliënten op 5 locaties

 • Friesland Campina

Heeft het spel gebruikt als evaluatie van hun marketing “AH-team” met 8 spelborden

 • Leeuwendaal P&O advies

Heeft het spel in gebruik voor talent-ontwikkeling rond de competenties: Inzetbaarheid, Werkvermogen en Vitaliteit

 • Kadera

Heeft het “Kadera-Omgaan met geld spel” in gebruik om jonge moeders spelenderwijs te leren hoe je verstandig met de inkomsten en uitgaven van je geld omgaat

 • 24/7 Waterbedrijf Groningen

Heeft het spel als Toepassingsonderzoek gebruikt waarin bedrijfsbrede invoering van “Lean” centraal staat.

 • Opvoedprikkels

Spelborden voor: ‘Het grote interactiespel voor kinderopvang’ is een methodiek waarmee je pedagogisch werkers op een interactieve, speelse manier stimuleert in creativiteit in pedagogisch handelen.
https://www.opvoedprikkels.nl

 • Hilverzorg

Eigen regie spel. Is ingezet om zorgpersoneel te trainen om cliënten eigen keuzes te laten maken vwb hun zorgbehoefte.

 • Ervaar Anders

Mijn-stap-verder-weg spel. Jongeren leren zelfredzaam te worden in, huiswerk maken, afspraak nakomen, kamer opruimen, dank je wel zeggen, zeggen dat je bang bent, veters strikken…. en nog een heleboel andere vaardigheden.

 • Air Europa

Een spel waarmee binnen een kwartier aan kandidaat vakantiegangers, de unieke ‘selling-points’ van Air Europa bekend worden gemaakt.

Zoals u ziet, kan er voor uw situatie, geheel afgestemd op uw wensen, een uniek bordspel gemaakt worden.