Privacy verklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Bordspelkado vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen

Wat is een persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres en overige gegevens die u bij registratie doorgeeft om een product zoals een bordspel af te kunnen nemen. Ook het materiaal dat u aanlevert is materiaal dat onder de privacywetgeving valt.  

Beveiligde Internetverbinding 
Wanneer u zich registreert en wanneer u gaat inloggen, dan worden uw ingevoerde gegevens over een beveiligde internetverbinding verzonden. Dat kunt u zien aan de “https” tekst in de adresbalk van uw browser. Het betekent dat er een SSL-certificaat afgegeven is voor bordspelkado.nl. Dit certificaat bevestigt de identiteit van bordspelkado.nl. In technische zin betekent het dat de internetverbinding tussen de bezoeker en de website van bordspelkado.nl wordt versleuteld, en dat daardoor de gegevens die u verzendt, niet door anderen onderschept kunnen worden. 

Grondslag van de verwerking
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 6 aan dat er een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder grondslag mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De Algemene verordening gegevensbescherming kent 6 grondslagen waarvan de onderstaande op ons van toepassing zijn: 

  • De uitvoering van een Overeenkomst
  • Een Wettelijke verplichting
  • Toestemming

Bij een Overeenkomst is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien er sprake is van o.a. een offerte aanvraag, of koop van een bordspel.Onder een Wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar. Toestemming is nodig voor het mogen versturen van van een nieuwsbrief.  

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Denk daarbij aan de bedrijfsadministratie. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In ieder geval zullen wij het aangeleverde materiaal 2 maanden na levering verwijderen van onze computers.

Delen met Anderen
Bordspelkado verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van bordspelkado.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bordspelkado gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bordspelkado en dan zal Bordspelkado zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.